[Q & A]
게시글 보기
입금했는데 주문서가 없어요! 입금자를 찾습니다~!!! [클릭]
Date : 2012-12-21
Name :
Hits : 197343

입금미확인명단


-----------------------------------------------------


2015년

김은채 / 농협 / 4월3일 / 5,000원
박언숙 / 농협 / 5월25일 / 9,000원
이선호 / 농협 / 8월4일 / 35,900원
조인경 / 국민 / 10월13일 / 49,500원
김순남 / 국민 / 12월16일 / 34,500원
김용운 / 농협 / 12월22일 / 34,500원

 

2016년

차명숙 / 농협 / 6월2일 / 20,500원

박주영  / 농협 / 8월4일 / 24,500원

 

-----------------------------------------------------

 

 

* 게시글이나 고객센터로 연락 부탁드려요:^) *

 


게시글 목록
Content
Name
Date
Hits
관련 목록이 없습니다.

  • english
  • chinese
  • Japanese
close
dgg checkout