<table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 id='MK_TOP_loginform'> <tr><form name=top_form_log action="/html/mainn.html" method=post ><td><a href="/shop/member.html?type=login" onfocus='blur()'><img src="http://flyingfish33.com/design/flyingfish/2014_top/16_login.jpg" border="0" height="26" width="64"></a></td> <input type=hidden name=type value='login'> <input type=hidden name=toplogin value='YES'> <input type=hidden name=sslid value='flyingfish'> <input type=hidden name=sslip value='flyingfish33.com'> <input type=hidden name=formname value='top_form_log'> <input type=hidden name=sendfunc value='top_newsend'> <input type=hidden name=msecure_key><input type=hidden name=returnurl value="/board/board.html?code=flyingfish_board3&page=1&board_cate=&type=v&num1=999946&num2=00000&lock=N&code=flyingfish_board3"></form></tr></table>
-
 

 

 

 

 

 

S

 

 

 

 

 

 

 

공지 / 알림사항 / 자주묻는질문   

 

 

 

제   목 : [2월이벤트] 2016년 2월 할인행사 및 이벤트 안내
작성자 :     파일첨부 : event_notice_2.jpg 조회 : 8482 

2016년 2월 할인 행사 및 이벤트

 

 

  • 2월1일~2월10일 -  5만원이상 구매시   1,000원할인쿠폰 (상세페이지에서 다운)

                                     10만원이상 구매시   3,000원할인쿠폰 (상세페이지에서 다운)

                                     20만원이상 구매시 10,000원할인쿠폰 (상세페이지에서 다운)

  • 2월12일~2월14일 - 베이직 카테고리 아이템 금,토,일 주말5%DC
  • 2월1일~2월29일 - 카드무이자할부 신한/현대/삼성/농협/국민/롯데/하나/BC카드 2~5개월

 

 

 

* 이벤트 및 할인행사는 추가 또는 조기마감 될수있습니다 *

 

 

 

  Content name hits
[2월이벤트] 2016년 2월 할인행사 및 이벤트 안내  
8482

 

 

 

 

제목 없음

  • english
  • chinese
  • Japanese
close
dgg checkout