<table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 id='MK_TOP_loginform'> <tr><form name=top_form_log action="/html/mainn.html" method=post ><td><a href="/shop/member.html?type=login" onfocus='blur()'><img src="http://flyingfish33.com/design/flyingfish/2014_top/16_login.jpg" border="0" height="26" width="64"></a></td> <input type=hidden name=type value='login'> <input type=hidden name=toplogin value='YES'> <input type=hidden name=sslid value='flyingfish'> <input type=hidden name=sslip value='flyingfish33.com'> <input type=hidden name=formname value='top_form_log'> <input type=hidden name=sendfunc value='top_newsend'> <input type=hidden name=msecure_key><input type=hidden name=returnurl value="/shop/shopdetail.html?branduid=182104&search=&sort=order&brandcode=029002000107"></form></tr></table>
-
 

 

 

 

 

 

S

 

 

 

 

 
비밀번호 확인 닫기

 

 

/

회원가입시 +1000원적립 , 5만원이상 무료배송

휴대폰결제가능 , 해외배송가능 (자세한내용 공지사항참고)

/

 

/

날으는물고기는 고객만족과 소비자분쟁을 사전에 미리 방지하기 위하여

모든상품의 검품, 배송과정을 24시간 CCTV로 촬영, 저장하고 있습니다.

/

 

 

[9컬러] 무지컬러 양말

 

데일리삭스로 책임질 색감좋은 무지양말 9켤레SET 주문시 한켤레는 공짜^♡^

 

판매가격 : 2,200

 

적립금 : 1%

원산지 :  

제조회사 :

제조일자 :

 

  • 타입 :
총 상품 금액 0

   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

색상

 

와인 / 오트밀 / 옐로우 / 퍼플 / 청록 / 진밤 / 그레이 / 블랙 / 화이트

 

 

 

 

 

믿을수 있는 국내생산 양말로 좋은 품질

깔끔한 퀄리티와 디자인으로 어디든~누구나

부담없이 매일 함께할수 있는 양말이에요^^

 

비비드한 컬러보단 좀더 무드있는 컬러들로

9켤레 세트 (컬러별로) 구입시

8켤레 가격으로 만나실수있어요>-<)b

 

 

9켤레가격 19,800 원 ----> 8켤레가격 17,600 원

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

아카펠라꽃 원피스 45,000 1%
색상 :

 

 

 

 

 

 

 

  

      REVIEW (로그인후 작성)

 

 

이름 : 첨부 : 파일첨부
내용 :
평점

 
 

 

 

번호 제목 작성자 작성일 조회
 

 

 

 
제목 없음

  • english
  • chinese
  • Japanese
close
dgg checkout